IPV Training & Advies voldoet aan diverse keurmerken en bezit diverse certificaten die de kwaliteit van onze trainingen en opleidingen garanderen!

NRTO-keurmerk

NRTO keurmerk IPV Training & Advies bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De leden van de NRTO houden zich aan een gedrags- en klachtencode die u kunt vinden op de website: NRTO gedragscodes. Meer informatie nrto.nl/keurmerk. Indien er sprake is van een geschil tussen deelnemer en opleider, kan de NRTO Geschillencommissie worden ingeschakeld voor beoordeling van het geschil en een bindende uitspraak.

Stichting CKB

SKB toegelaten opleiding De Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (Stichting CKB) beoogt de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden te stimuleren en te borgen in de kabelleg-en buizenbranche. IPV biedt CKB gecertificeerde cursussen en trainingen.

 

CRKBO

CRKBO geregistreerde instelling In het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. IPV Training & Advies beschikt over een CRKBO-registratie en derhalve is het IPV Training & Advies toegestaan ook zonder BTW haar trainingen en opleidingen te mogen aanbieden.