25 oktober 2017

Begin deze maand nam de Technische Universiteit Twente afscheid van haar hoogleraar Joseph Kessels die met emeritaat is gegaan. 70:20:10 ging onder de loep

Kessels wordt gezien als één van de grondleggers van Human Resource Development in Nederland. De gedachten uit één van de lezingen, gehouden op het speciaal voor hem georganiseerde symposium, wil ik graag met je delen. Namelijk die uit de keynote van Maaike Endedijk* over de zin en onzin van 70:20:10.

Eigen leven leiden

70:20:10 is een model waarin leeractiviteiten worden beschreven in een bepaalde verhouding. Dit model is afkomstig uit een onderzoek onder succesvolle managers. Hen werd gevraagd naar bezigheden die zij als leerzaam voor hun werk beschouwen. Al deze activiteiten zijn door de onderzoekers gerubriceerd in drie groepen: leren door te werken (70%), leren door in gesprek te gaan met collega’s (20%) en leren door opleiding en training (10%). Vervolgens zijn die verhoudingen een eigen leven gaan leiden.De redenatie is versimpeld tot: vakmensen leren het beste als ze dat voor 70% doen in hun werk, voor 20% in gesprek met collega’s en voor 10% door opleiding & training. Heel wat HRD adviseurs laten zich in hun werk op een of andere manier leiden door deze interpretatie!

5 mythes

Maaike Endedijk wijst ons op 5 onderliggende mythes:

1. 70:20:10 als eenheidsworst

De vooronderstelling is dat er in iedere context op gelijke wijze geleerd wordt. Maar denk maar eens aan een chirurg die zijn vakkennis voor 70% zou moeten opdoen door te experimenteren in de werkpraktijk.

2. 70:20:10 als ideaalbeeld

Het oorspronkelijke onderzoek was een beschrijvende inventarisatie van leeractiviteiten van managers. Dit is verworden tot een voorschrijvend model. Een formule zelfs, op basis waarvan keuzes worden gemaakt!

3. 70:20:10 als waardeoordeel

Onderzoek laat zien dat leren bestaat uit een keten van activiteiten, waarbij het ene niet los kan worden gezien van het andere. Leeractiviteiten, van welke aard ook, beïnvloeden elkaar en versterken elkaars werking. In die zin is een formele opleiding of training, als onderdeel van een leerketen van evenveel waarde als elke ander soortige leeractiviteit.

4. 70:20:10 als heilige drie eenheid

Er zijn veel meer unieke leeractiviteiten die niet zomaar ondergebracht kunnen worden in een model van 3 soorten. In onderzoek komt men wel tot meer dan 120 verschillende activiteiten! Neem nu het lezen van een vak website op je werk? Waar plaats je die onder? Dus hoezo driedeling?

5. 70:20:10 als probleem

In feite is er pas een probleem als leren en ontwikkelen niet succesvol verloopt. En dat kan in elk van de drie segmenten. Lang niet alle trainingen zijn effectief. Open met elkaar sparren of feedback geven lukt niet overal. En we leren ook lang niet altijd van de fouten die we bijvoorbeeld in het werk maken. Effectiever leren, waar dan ook is veel meer de opgave!

Opbrengsten

Het besef dat “leren” meer is dan het volgen van een opleiding of een training is inmiddels wijd verspreid. We realiseren ons veel beter dat leren en werken samen meer opleveren als je ze op elkaar afstemt en integreert. Waarbij degene die wil leren de eindverantwoordelijkheid en regie over haar/zijn leerproces houdt. Een mooie en zinvolle “bijvangst” van het 70:20:10 denken.

*) Maaike Endedijk is Universitair Hoofddocent bij de vakgroep onderwijskunde aan de Universiteit van Twente.