17 september 2020

VHM Machinery, een ontwikkelaar van slimme kostenbesparende systemen in landbouw en industrie, zocht een partij om hen te ondersteunen bij het verder professionaliseren van hun servicetechnici. IPV heeft een ruime ervaring met trainingen op het gebied van ambassadeursvaardigheden en is samen met VHM aan de slag gegaan met deze vraag.

We kijken samen met Eveline van Hees (medewerkster HR, communicatie en juridische zaken) terug op dit project.

Directe opbrengst voor VHM Machinery

Eveline: De training sloot inhoudelijk heel goed aan bij de dagelijkse werkzaamheden van onze medewerkers. Dat kwam vooral doordat de trainer de medewerkers zelf praktijkvoorbeelden heeft laten inbrengen. Niet alleen kon de trainer heel gericht hierop doorpakken maar ook het delen van de ervaringen van onze medewerkers onderling heeft mooie dialogen tot stand gebracht. Leren van elkaar en praten over onderwerpen waaraan normaal gesproken voorbij wordt gegaan in de wandelgangen. Ook merken we dat de monteurs nu meer oog hebben voor hun werkomgeving en de signalen als zij op klus zijn.

IPV: Jullie wilden de service aan jullie bestaande klanten een boost geven. Kun je iets vertellen over hoe dit in de praktijk heeft uitgepakt?

Eveline: Voor de zomerperiode lag bij ons het plan om een service actie op te starten. Alle monteurs zouden in de zomer onze klanten bezoeken voor periodiek onderhoud en een gesprekje over de gang van zaken bij de klant. Dit is echt heel goed gegaan. Onze monteurs lukten het veel beter om waardevolle gesprekken te voeren waar onze commercie mee verder kan. Wat zij geleerd hebben tijdens deze training hebben ze daarbij meteen toe kunnen passen.

Noodzaak voelen en echt samenwerken

Eveline: Wij zijn een jong bedrijf dat de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt heeft. Voor ons was het belangrijk om een besef bij onze medewerkers te creëren dat zij het visitekaartje van ons bedrijf zijn en dat zij een waardevol onderdeel zijn in de schakel maar onze commerciële mensen. Door een extra subsidie vanuit stichting OOM (scholingsadviesbureau voor de metaalbewerking) was het voor ons het juiste moment om een dergelijk traject op te pakken.

IPV:Hoe verliep de samenwerking met IPV?

Eveline: Wij waren heel blij dat jullie de mogelijkheid boden om het traject snel op te starten zodat we deze konden uitvoeren voordat onze medewerkers aan de servicebezoeken begonnen. Door de situatie rondom het Coronavirus hebben we een gedeelte van de bijeenkomsten online gedaan. Wij waren bang dat dit voor sommige medewerkers een drempel zou zijn maar dit bleek in de praktijk gelukkig geen belemmering op te leveren. Wel heeft deze groep medewerkers uitgesproken de voorkeur te geven aan de fysieke trainingsdagen omdat zij in de praktijk hun klanten ook face-to-face spreken. Van begin af aan hebben we ons echt begrepen en geholpen gevoeld!

Plezier in leren

Eveline: Het was de eerste keer dat wij een groter project incompany voor onze medewerkers verzorgd hebben, ten aanzien van een ander onderwerp dan vaktechnische opleiding. Ik denk dat de betrokkenheid en het enthousiasme van onze collega’s met name naar voren is gekomen uit het feit dat zij zelf hebben aangegeven een vervolg hierop te willen. Hoe gaaf is het dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen om ervaringen uit de praktijk te delen en hier feedback op te ontvangen van collega’s en de IPV trainer! Onze medewerkers beleven nu plezier in leren en ontwikkelen en dat nemen wij mee naar de toekomst!