26 september 2018

Intern opleiden is een prima manier om te werken aan de kwaliteit van medewerkers, je organisatie én aan de samenwerking met je klanten. Wat zijn voordelen en hoe krijg en houd je professionele trainers en begeleiders?

Voordelen interne technische trainers

Juist in deze tijd kunnen de interne trainers een van de succesfactoren zijn bij bedrijven om innovatie en samenwerking vlotter voor elkaar te krijgen. Denk aan ict-ontwikkelingen, sensortechnologie of bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe geavanceerde materialen. Andere voordelen zijn dat een interne opleider snel kan inspelen op actuele gebeurtenissen. Hij is ‘part of the family’ en weet wat de organisatie wil en wat het werk nodig heeft. Bovendien ervaren interne trainers hun rol of functie als een erkenning voor hun inhoudelijke deskundigheid en hun bekwaamheid. Dit heeft een positieve invloed op de jobtevredenheid en kan een stimulerend effect hebben op anderen. Interne begeleiders of trainers kunnen de aanjager zijn van kennis en ervaringen delen en daardoor ook het leren leren op de werkvloer beïnvloeden.

Valkuilen

Naast alle voordelen die er zijn om te werken met interne trainers zijn er een paar valkuilen. Behoed je voor de neiging om je beste inhoudelijke specialist te beschouwen als de meest geschikte trainer om technische kennis over te brengen en mensen te begeleiden. Hij is niet vanzelfsprekend ook de persoon die kennis boeiend en volledig kan overbrengen aan anderen, lessen kan voorbereiden, werkvormen kan hanteren en om kan gaan met groepsdynamiek. Waar je op kunt letten is of hij al eerder kennis deelde met vakgenoten en hoe zijn stijl van omgaan met anderen is en of hij anderen weet te overtuigen en te beïnvloeden.

Weetje: vakkennis is slechts voor een beperkt deel verantwoordelijk voor de leerresultaten van degenen die een opleiding volgen. 75% van de resultaten worden bereikt door de manier van lesgeven of trainen.

Tips om je interne trainers te ondersteunen in hun vak

1. Je technisch geschoolde mensen beschikken als geen ander over de juiste kennis om technische aspecten toe te lichten en over te dragen. Biedt ze daarnaast de mogelijkheid om inzicht te krijgen in methoden van efficiënte overdracht en om didactisch vaardigheden eigen te maken. In train de trainersprogramma’s kunnen ze bijvoorbeeld leren over werkvormen, programma’s maken en hoe om te gaan met (leer)gedrag in de groep. Informatie hierover in dit Trainingsprogramma voor trainers.

2. Zorg dat ze veel vlieguren maken en allround worden. Af en toe een lesje draaien en een verhaal vertellen zal inboeten aan resultaten en houdt de trainer in zijn rol als vakspecialist in plaats van de professionele bedrijfstrainer die verantwoordelijk is voor aanleren en overdragen van nieuwe kennis en vaardigheden.

3. Blijf ontwikkeling van de interne trainer monitoren en stimuleren door bijvoorbeeld te werken met evaluaties op tevredenheid en resultaat om daaruit te leren en te verbeteren. En organiseer intervisie met collega’s om uit te wisselen over het vak, de projecten en inhoudelijke ontwikkelingen.

Vragen of advies

Wil je verder praten over inwerken en professionaliseren van interne trainers in jouw organisatie? Neem contact op met Marcel Does; m.does@ipv.nl of T 073 – 8001 800.

Auteur: Tineke Kanters