1 juni 2020

We hebben de afgelopen maanden veel van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van onze medewerkers gevraagd. Zowel in het werk als privé. Persoonlijke aandacht is er misschien een beetje bij ingeschoten. Uiteraard geen ramp, maar het zou wel een goed idee zijn daar de komende weken weer eens wat meer op te focussen. Ter voorbereiding en inspiratie zetten we de principes van motivatie weer even voor je op een rij.

Motivatie heeft voor iedere medewerker een andere inkleuring. Wel zijn er drie principes te onderscheiden die altijd meespelen: zinvolheid, haalbaarheid en erkenning. Een soort drietrapsrakket waarbij elke trap handvatten levert om de motivatie van je medewerkers naar een hoger niveau te tillen.

Nieuwsbericht de zingeving in het werk | IPV Training & Advies

Trap 1: De zingeving in het werk

Het is belangrijk voor medewerkers om te weten dat zijn of haar werk ertoe doet. Dat het een onmisbare schakel is in het grotere geheel waar het bedrijf voor staat en dat medewerkers zich daarmee kunnen verbinden. Het besef dat alle kleine beetjes helpen de grotere missie te realiseren en dus nuttig zijn, motiveert de medewerker om aan het werk te gaan.

 • Wees helder waar je als bedrijf voor staat en gaat
 • Bespreek waarom de unieke bijdrage van de medewerker daaraan belangrijk is.
 • Laat medewerkers het effect van hun input zien.
 • Beloon niet alleen het eindresultaat maar ook de losse werkzaamheden.

Trap 2: De haalbaarheid van het werk

Het is belangrijk dat medewerkers zelf het idee hebben dat ze kunnen voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld. Natuurlijk worden doelen gesteld ook gesteld vanuit uitdaging en ambitie. Doelen realiseren stimuleert geeft energie en voldoening. Zorg echter wel dat doelen voor je medewerkers haalbaar zijn. Te ambitieuze doelen hebben een negatieve invloed op motivatie.

 • Bespreek met je medewerkers wat voor hun realistische en haalbare doelen zijn.
 • Luister goed naar wat jouw medewerkers zeggen over de haalbaarheid van de gestelde doelen.
 • Wanneer een doel niet behaald is ga hierover in gesprek met de medewerker en probeer te achterhalen waar het probleem ligt.
 • Motiveer je medewerker om zijn/haar grenzen te verleggen en om stapsgewijs naar steeds hogere doelen te werken.

Trap 3: Erkenning en waardering

Het is belangrijk voor medewerkers dat ze persoonlijk gezien worden en de erkenning krijgen voor hun inspanningen. Een compliment, schouderklopje en oprechte feedback: het zijn allemaal vormen van erkenning. Dit motiveert de medewerkers om met passie het werk uit te voeren.

 • Geef je medewerkers niet alleen erkenning voor hun werkzaamheden als een project is afgerond, maar ook tijdens het proces.
 • Als je een medewerker een compliment geeft, zorg dan dat dit compliment oprecht is.
 • Vraag je medewerkers naar hun mening en luister hiernaar. En laat zien dat je echt wat met hun wensen of vragen doet.
 • Geef opbouwende feedback. Benoem wat er goed gaat en waar er nog ruimte is voor verbetering.
 • Bouw door op positieve resultaten. Blijf niet in het negatieve hangen maar kijk juist wat er goed gaat en bouw hier op door.

Nu je de principes achter motiveren weer op je netvlies hebt zou je jezelf de volgende vier vragen kunnen stellen.

 • Op een schaal van 1-10: hoe gemotiveerd zijn jouw medewerkers nu?
 • Weet je hoe de mensen denken over de zingeving van hun werk?
 • Zijn de doelstellingen die je met medewerkers afspreekt ook haalbaar?

Zelfs als je de antwoorden grotendeels kunt geven, raden we toch aan motivatiegesprekken te gaan voeren met je medewerkers. Een goede investering in de bijzondere tijd waarin we met z’n allen mee moeten dealen!