26 juni 2018

Het gaat goed met je bedrijf, en er is er geen enkele reden om dingen te veranderen. Want waarom zou je? De opdrachten stromen binnen, je haalt de targets met gemak en zelfs de orderportefeuille voor volgend jaar loopt al aardig vol. Geen enkele aanleiding dus om ook maar iets anders te doen.

En daar zit nu net het gevaar. Want met die houding loop je het risico dat je straks achter de feiten aanloopt. Als je je te veel laat leiden door de waan van de dag (hoe winstgevend die waan nu ook is) kom je over een tijdje tot de conclusie dat je de boot gemist hebt. Dat je de laatste technieken niet meer kent, dat je geen nieuwe klanten hebt binnen gehaald of dat je medewerkers zich niet hebben ontwikkeld.

Wij begrijpen als geen ander dat het nu wat lastig kan zijn om je medewerkers op cursus ‘te sturen’. En dat hoeft ook niet voor alles. Want als coachend leidinggevende kun je ook tijdens het werk heel wat doen om ervoor te zorgen dat je mensen zich ontwikkelen. Leren on the job kost je nu weinig tijd en levert straks heel veel op!

Leren on the job: relatie, richting, ruggensteun en ruimte

Leren on the job doe je met de 4 R’en: Relatie, Richting, Ruggensteun en Ruimte.

Relatie

Een goede relatie tussen leidinggevende en medewerker is de basis voor motivatie, betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling. Weet als leidinggevende wat je medewerker belangrijk vindt in zijn werk en privé. Ga met hem in gesprek over wat hem motiveert en waar hij trots op is. Daag hem uit mee te denken en laat hem met oplossingen komen. Vraag niet: ‘Waarom ging het fout’? maar wel: ‘Hoe denk je dat we het kunnen oplossen?’

Richting

Gezamenlijke doelstellingen geven niet alleen duidelijkheid en richting aan de werkzaamheden van het team, maar ook aan de gewenste ontwikkeling van je medewerkers. Daarnaast kun je met iedere medewerker individuele doelen bepalen, zijn persoonlijke richting. Medewerkers denken vooral aan vaktechnische aspecten als het gaat om hun eigen ontwikkeling. Stuur als coachend leidinggevende aan op onderwerpen die onderdeel zijn van de teamvisie, zoals samenwerking of klantgericht werken.

Ruggensteun

Ruggensteun versterkt het zelfvertrouwen van medewerkers en het geloof in hun eigen capaciteiten. Zorg dat de medewerker zich gezien voelt. Geef hem een compliment, vier successen, betrek hem bij oplossingen, en bespreek fouten op een positieve manier tijdens een overleg.

Ruimte

Ruimte creëren gaat niet alleen over de faciliteiten die het bedrijf kan bieden in tijd en geld voor ontwikkeling, maar ook over ruimte om te experimenteren in het werk, om zelf oplossingen te zoeken voor problemen.

On the job leren zorgt ervoor dat je medewerkers zich bijna ongemerkt ontwikkelen. Zo blijf je als organisatie succesvol! Ook als het straks wellicht wat minder gaat.

Gratis adviesrapport ontvangen?

Dit artikel is gebaseerd op het afstudeeronderzoek van Nicole Mol. Wil je haar adviesrapport ‘Stimuleren ontwikkeling op de technische werkvloer’ ontvangen? Stuur dan een mail naar ipv@ipv.nl.