29 juni 2017

Op een schaal van 1-10: hoe gemotiveerd zijn je medewerkers? De manier waarop jouw mensen praten over hun werk laat zien waar hun motivatie zit. De engineer die met trots vertelt hoe het lukte om een klant blij te maken en de accountmanager die je ’s avonds nog belt omdat de order gescoord is. Als je weet wat je mensen beweegt kun je de mensen in beweging krijgen.

Basis voor een goede lancering

Om erachter te komen hoe motivatie werkt bij medewerkers loop je drie stappen af : zinvolheid, haalbaarheid en erkenning. Elke stap levert handvatten die kunnen bijdragen om de motivatie van je medewerkers naar een hoger niveau te tillen. Hieronder wordt elke stap toegelicht en geven we handige tips gegeven voor het doorlopen van deze stap. Tot slot reflectievragen om over na te denken.

Stap 1: De zingeving in het werk

Het is belangrijk voor een medewerker om zich te realiseren dat elke persoonlijke inbreng of inspanning belangrijk is voor het grote geheel. Het besef dat alle kleine beetjes helpen en nuttig zijn voor het slagen van het grote geheel, motiveert de medewerker om aan het werk te gaan.

 • Maak duidelijk aan je medewerkers waar het bedrijf naartoe werkt.
 • Bespreek waarom de unieke bijdrage van de medewerker daaraan belangrijk is.
 • Laat medewerkers het effect van hun input zien.
 • Beloon niet alleen het eindresultaat maar ook de losse werkzaamheden.

Stap 2: Het werk moet te doen zijn, is het werk realiseerbaar

Een doel behalen stimuleert de motivatie van medewerkers. Zorg er daarom voor dat doelen voor je medewerkers haalbaar zijn. Natuurlijk moeten doelen gesteld worden vanuit uitdaging en ambitie. Te ambitieuze doelen hebben een negatieve invloed op motivatie.

Nieuwsbericht leiding geven en motiveren | IPV Training & advies

 • Bespreek met je medewerkers wat voor hun realistische en haalbare doelen zijn.
 • Luister goed naar wat jouw medewerkers zeggen over de haalbaarheid van de gestelde doelen.
 • Wanneer een doel niet behaald is ga hierover in gesprek met de medewerker en probeer te achterhalen waar het probleem ligt.
 • Motiveer je medewerker om zijn/haar grenzen te verleggen en om stapsgewijs naar steeds hogere doelen te werken.

Stap 3: Erkenning en waardering

Een compliment, schouderklopje en oprechte feedback: het zijn allemaal vormen van erkenning. Erkenning past overal in het werkproces. Het is belangrijk om je medewerkers de erkenning te geven die ze verdienen. Dit motiveert de medewerkers om met passie het werk uit te voeren.

 • Geef je medewerkers niet alleen erkenning voor hun werkzaamheden als een project is afgerond, maar ook tijdens het proces.
 • Als je een medewerker een compliment geeft, zorg dan dat dit compliment oprecht is.
 • Vraag je medewerkers naar hun mening en luister hiernaar. En laat zien dat je echt wat met hun wensen of vragen doet.
 • Geef opbouwende feedback. Benoem wat er goed gaat en waar er nog ruimte is voor verbetering.
 • Bouw door op positieve resultaten. Blijf niet in het negatieve hangen maar kijk juist wat er goed gaat en bouw hier op door.

Reflectievragen: Hoe ver nog naar de top?

 • Op een schaal van 1-10: hoe gemotiveerd zijn jouw medewerkers nu?
 • Weet je hoe de mensen denken over de zingeving van hun werk?
 • Zijn de doelstellingen die je met medewerkers afspreekt ook haalbaar?
 • Op welke manier waardeer je de medewerkers?