25 oktober 2017

Patries Quant begeleidt teams in het eigen maken van de Scrum-aanpak. In dit interview vertelt ze enthousiast over scrum en het boek dat ze erover schreef.

Waarom de titel ‘Projectmatig werken anno nu. Op naar een nieuwe aanpak’

Daar hebben we toch wel even over na moet denken. Deze titel past omdat we ermee uitdrukken dat er twee systemen zijn voor een projectaanpak die heel goed naast elkaar passen. De methode met een gestructureerde aanpak werkt goed in hiërarchische bedrijven die in een constante markt werken. De flexibele Scrum-aanpak werkt vooral goed voor bedrijven die adequaat moeten inspelen op een veranderende markt.

Waar komt je enthousiasme vandaan voor de Scrum-aanpak ?

Mijn motivatie hiervoor is echt uit nood geboren. In de afgelopen jaren werkte ik bij enkele metaalbedrijven waar de projecten alsmaar vastliepen. Voornamelijk omdat ze te maken hadden met opdrachtgevers die steeds hun opdracht wijzigde. De manier van werken sloot daar niet meer bij aan.Het is steeds belangrijker en urgenter om mee te gaan met de veranderingen vanuit de optiek en wensen van de opdrachtgever. Je moet met veranderingen kunnen experimenteren. Realiseer je ook dat je alleen met innovatieve vernieuwingen de markt kunt veroveren. Dat gaat je een stuk makkelijker af als je de kennis en kunde van je medewerkers daarbij inzet. Dat is precies wat de Scrum-aanpak doet.

Wat is de samenhang tussen agile werken en de scrummethode?

Agile werken is het gedachtegoed en de filosofie die allerlei aspecten in zich heeft om flexibel, wendbaar en beweeglijk te werken. De Scrum-aanpak is gebaseerd op dat gedachtegoed. Je kunt het vergelijken met Lean en Six sigma. Lean werken is het gedachtegoed en Six Sigma is de methodiek die met stapjes en regeltjes houvast biedt om leaner werken mogelijk te maken.

Scrum is geen wondermiddel zeg je ergens in je boek. Maar wat is het wel?

Er wordt nogal wat van de mensen gevraagd die werken met de Scrum-aanpak. En mensen zijn nu eenmaal geen wonderen! De methodiek noopt tot transparantie in alles wat mensen niet of wel doen in een project. Samenwerken en delen met elkaar is een voorwaarde. Je kunt niet ontsnappen aan de feedbackrondes en er is volledige openheid in ieders doen en laten.De vereiste soepele samenwerking vraagt in de regel wel wat oefening en tijd.

Wanneer moet je vooral niet gaan scrummen?

De belangrijkste contra-indicaties zijn toch wel:

 • De klant wil niet meewerken en wil geen deel uitmaken van het proces.
 • Als er gewerkt wordt in grotere teams, bijvoorbeeld meer dan 8 mensen. Bovendien is het niet raadzaam als mensen op grotere afstanden in verschillende tijdzones werken.

Wanneer moet je het juist vooral wel gaan doen?

Als je ziet dat de markt waarin je bedrijf zich bevindt snel verandert en de concurrent in je nek hijgt. Maar ook als je al lang dezelfde producten op de markt brengt. De druk op innoveren is dan, wellicht zonder je dat in de gaten hebt, juist erg groot. Denk maar eens aan wat er met Nokia gebeurde een aantal jaren geleden.

Wat adviseer je bedrijven die ermee willen beginnen?

Begin er echt mee maar gooi in godsnaam niet meteen het hele roer om. Oefen met een of twee kleine teams op onderdelen in je proces. Dus niet alles omver gooien maar kijken hoe het werkt. Niet teveel over praten maar vooral gaan doen. Ik heb pas in een team één uurtje gescrumd en projectleiders waren enthousiast. “Joh, dit werkt voor mij”, was een veelgehoorde reactie.

Hoe pak je het aan als bedrijven je inschakelen?

Ik vind dat mensen eerst de methodiek moeten leren kennen. Dat doe ik bij voorkeur aan de hand van een concreet project. Eerst ontdekken en ervaren hoe het werkt en oefenen met de methode om het eigen te maken. Ik ervaar dat mensen in kleine stapjes juist grote vorderingen maken in hun bedrijf.

Wat is nu écht het verschil tussen de bekende ‘WATERVAL’ methode en het nieuwe ‘SCRUMMEN[1]

WATERVAL:

SCRUM:

 • Stelt geen speciale eisen aan de organisatie
 • Een verandering van mindset is noodzakelijk
 • Met projectleider
 • Zonder projectleider
 • Klant staat op afstand
 • Klant is nauw verbonden met het werkproces
 • Altijd een activiteitenplanning
 • Een activiteitenplanning
 • Veel documentatie
 • Geen documenten, hooguit handleidingen en richtlijnen
 • Resultaat wordt bij de start van het project vastgesteld
 • Per sprinteenheid (2 á 3 weken) wordt een resultaat opgeleverd
 • Geen limiet aan de omvang van het projectteam
 • Hooguit team van acht personen
 • Streven naar perfectie
 • Als het maar werkbaar is
 • Projectleider is spin in het web
 • Scrumteam is spin in het web
 • Risicoanalyse nodig
 • Geen risicoanalyse nodig
 • Haalbaarheidsonderzoek soms nodig
 • Geen haalbaarheidsonderzoek nodig
 • Veel documentatie, veel tijd kwijt aan het maken en beheersen van documentatie
 • Alleen handleidingen, weinig tijd kwijt aan documenteren

[1] Bron: 2017 Thema Zaltbommel,Projectmatig werken anno nu: Patries Quant en Floris Quant