25 oktober 2018

Een goed gesprek willen we allemaal. Omdat een goed gesprek je verder brengt en goede relaties en goede gesprekken cruciaal blijken voor tevredenheid en functioneren van medewerkers. ‘Het goede gesprek’ is ook steeds meer een hot item.

Wekelijks verschijnen er artikelen in de media, zoals “Wees ook kritisch als iets al decennia bestaat” met daarin een pleidooi voor het afschaffen van de beoordelingsgesprekken (Trouw, 12 okt 2018). Wat in de praktijk ook al gebeurt.

Jaarlijks voeren we miljoenen gesprekken op het werk. Die kosten opgeteld bergen tijd, energie en geld. Veel van deze gesprekken verlopen prima, maar hebben weinig impact. Het beoordelingscircus kost werkgevers jaarlijks een miljard euro per jaar en bovendien leiden de gesprekken tot frustraties bij managers en medewerkers (Wawoe 2017). Terwijl goede relaties en goede gesprekken cruciaal blijken voor tevredenheid en functioneren van medewerkers.

Andere tijden andere gesprekken

Er is een scala aan redenen waarom we de huidige gesprekken en manieren van gespreksvoering ter discussie kunnen stellen:

  • De maatschappij verandert; meer mensen met verschillende achtergronden, meer flexibele contracten, generatieverschillen.
  • Het werk verandert: digitalisering, globalisering, technologische ontwikkelingen.
  • Mensen veranderen: werknemers werken langer door, willen meer zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid, hebben meer aandacht voor de balans werk-privé.
  • De manier van werken verandert; we kijken minder ver vooruit door toepassing van bijvoorbeeld agile en scrum, stand-up meetings.

Al deze veranderingen leiden ertoe dat we in het werk beter kunnen praten over de toekomst, over ontwikkelingen en hoe we het werk gaan doen, dan over het verleden en hoe het gaat. Meer feed forward dan feedback. Meer nadruk gaan leggen op wat mensen goed doen en niet op wat er niet goed gaat. Al kunnen we van feedback leren voor de toekomst.

Alle reden dus om regelmatig met elkaar in gesprek te zijn en te blijven.‘Je geeft ook niet pas feedback op de zomervakantie als je met kerst met je partner aan tafel zit…’

Hoe gaat het vaak

Gesprekken zijn nog teveel eenrichtingsverkeer. Mede daardoor zijn de functionerings- en beoordelingsgesprekken steeds minder geliefd en raken ze uit de gratie. Daar komt de druk van targets en deadlines bij. We nemen te weinig tijd om een goed en persoonlijk gesprek te voeren.

Veel leidinggevenden zien op tegen het voeren van een groot aantal functioneringsgesprekken binnen een beperkte periode. Voorbereidingen kost niet alleen tijd, er is ook de frustratie bijvoorbeeld door onduidelijke criteria en vooraf bepaalde score-verdelingen. Bovendien vermindert de motivatie voor met name de beoordelingsgesprekken omdat terugkijken in deze veranderlijke tijden vaak ‘mosterd na de maaltijd ’is. Onderzoeken wijzen uit dat medewerkers en leidinggevenden meer behoeften hebben aan meerdere (feedback) gesprekken per jaar (Raet HR Benchmark Onderzoek 2017).

Waar het écht om draait

Het lijkt een kleine nuance, maar er is een groot verschil tussen een gewoon gesprek en een goed gesprek. Een écht goed gesprek doet wat met jou én met de ander. Het heeft impact en het werkt langer door.

Gesprekken werken omdat:

  • Er sprake is van contact, wederzijdse betrokkenheid en dialoog; persoonlijke aandacht voor en betrokkenheid bij elkaar. ‘ Ik zie een heel andere kant van je en ben blij dat je me dit vertelt’.
  • Het onderwerp van het gesprek beide boeit. ‘Ik krijg ineens allerlei ideeën hoe we dit anders aan kunnen pakken’.
  • De uitkomst van het gesprek jou of jullie verder brengt. ’Nu begrijp ik waarom we dit zo doen hier’.

Mensen waarderen een gesprek meer als er persoonlijke aandacht is en er in openheid en gelijkwaardigheid gepraat wordt over zaken die er écht toe doen. ‘Het was persoonlijk, hij wist de juiste snaar te raken en ik kan er verder mee’. Zo typeerde een collega zijn functioneringsgesprek afgelopen zomer.

Nieuwsbericht goed gesprek voeren op het werk | IPV Training & Advies

Aan de slag? Workshop ‘Gesprekken die werken’

Voor iedereen; leidinggevenden, managers, HR managers die van een gewoon gesprek een goed gesprek willen maken. Je wilt zien, horen, proeven en voelen hoe het gesprek voor jou en in jouw werkomgeving anders en beter kan. Of dat nu binnen de bestaande gesprekscyclus is of in een overgangssituatie naar nieuwe soorten of vormen van gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. Voor iedereen die van ‘Gesprekken die werken’ een persoonlijk werkboek en een vertaalslag naar de praktijk wil maken. De workshop is op 22 november a.s. van 14.00 uur tot 17.00 uur op een locatie tussen Utrecht en Den Bosch en kost € 95,00 inclusief het boek ‘Gesprekken die werken’.