25 september 2017

Een prikkelend gesprek lokt uit, stemt tot nadenken, geeft energie en motiveert. En dat is juist de bedoeling van een gesprek tussen leiding en medewerker over diens inzetbaarheid nu en straks.

Het is immers niet meer vanzelfsprekend dat functies in de huidige vorm blijven bestaan en het is ook niet meer vanzelfsprekend dat huidige competenties toereikend zijn. Lifetime employment is uit en de roep om permanente educatie is luider en dringender. Er is voldoende motivatie voor leiding én medewerker om inzetbaarheid op de agenda van het HR-gesprek te zetten.

Uitlokken en prikkelen

“We zullen het nog wel zien” is een gebruikelijke reactie van medewerkers op algemene informatie over technologische innovaties, pensioengerechtigheid, globalisering e.d. Een houding met de schone schijn van ‘mij zal dat niet raken’. Wil je mensen echt betrekken bij het nadenken over de toekomst van hun eigen werk dan zul je hen daarover persoonlijke vragen moeten stellen. Vragen die dwingen na te denken over hun persoonlijke rol en inzet om inzetbaar te zijn en te blijven.

Inspiratie

Hoe blijft de medewerker competent, betrokken, tevreden en gezond aan het werk?

Hierbij passen vragen over hoe de medewerker zijn ontwikkelingen ziet, zijn eigen rol en taken op termijn, op welke wijze hij wil bijblijven of bijscholen, in hoeverre arbeidsvoorwaarden aansluiten bij de leef- en werksituatie en de mate waarin hij vitaal en betrokken is en blijft bij het werk, de afdeling en de organisatie.

Praatprikkels over duurzame inzetbaarheid

Nieuwsbericht een prikkelend gesprek over duurzame inzetbaarheid | IPV Training & Advies