24 oktober 2017

De dialoog is een gespreksvorm die je toe kunt passen in een werkbespreking, teambespreking en in je functioneringsgesprek. Drie redenen om de dialoog op het werk te stimuleren.

Aan het begrip dialoog wordt verschillend invulling gegeven. In onze definitie is de dialoog het open gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende om met elkaar van gedachten te wisselen en te komen tot nieuwe inzichten en afspraken.

Drie redenen om de dialoog in het werk te stimuleren

De dialoog is gebaseerd op wederzijdsheid; iedereen in het gesprek is aangehaakt en betrokken bij het gespreksonderwerp en bij het doel dat mensen met elkaar willen bereiken. Dat maakt dat het een goede aanpak is om draagvlak en betrokkenheid te krijgen bij ontwikkeling en veranderingen waar iedereen op het werk mee te maken krijgt. Bedrijven die medewerkers in een vroeg stadium betrekken bij trends en vernieuwing blijken duidelijk een voorsprong te hebben. Innovaties gaan nu eenmaal sneller als er draagvlak en verantwoordelijkheid is bij betrokkenen.

De spelregels van de dialoog bevorderen een heldere communicatie met elkaar. Echt luisteren naar elkaar en vooral vragen stellen om te kunnen begrijpen zijn basisbegrippen in een goede dialoog. Dat zijn juist ook de vaardigheden die ten grondslag liggen aan een goede samenwerking: in een team, tussen afdelingen en met klanten. De dialoog is daarom een heel goede manier om de samenwerking tussen mensen te verbeteren.

In de dialoog gaat het altijd over een open gespreksvoering en uitwisseling van ervaringen en behoeften. Openheid en ieders deelname wordt makkelijker in een sfeer waarin niet wordt geoordeeld en wel wordt gewaardeerd. In de dialoog draait het om uitwisselen, delen en gezamenlijkheid over wat je met elkaar wilt bereiken. Een goede manier om bijvoorbeeld met elkaar het gesprek aan te gaan over innovatie in je vakmanschap, je persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en andere voorwaarden die zo belangrijk zijn om plezierig met elkaar te blijven (samen)werken.

Wanneer werkt de dialoog

Om bovengenoemde drie redenen is de dialoog als basishouding toe te passen in verschillende type gesprekken die er zijn in je werk, bijvoorbeeld in je werkbespreking, een teambespreking en in het functioneringsgesprek. Maar evenzeer ook in de gesprekken met je klanten en leveranciers. Kenmerken van de dialoog:

  • Gelijkwaardigheid en wederzijdse inbreng in het gesprek; iedereen doet mee
  • Aandacht voor elkaar en elkaar écht begrijpen; meedoen en moeite doen
  • Persoonlijk verhaal en eigen ervaringen vertellen; ieders bijdrage is belangrijk
  • Actief luisteren, niet oordelen en vragen stellen om de ander te begrijpen; slechts aanhoren werkt niet
  • Verantwoordelijkheid kunnen voelen en beleven; je bent betrokken en levert je bijdrage
  • Nieuwsgierig naar andere mening en opvattingen; dat is ook interessant, daar wil ik meer over weten
  • Samen ontdekken, leren, begrijpen en oplossen

Waarom moeilijk doen als het samen kan

Mensen waarderen een gesprek meer als er persoonlijke aandacht is en er in openheid en gelijkwaardigheid gepraat wordt over zaken die er écht toe doen. Een gesprek is een goed gesprek omdat:

  • Er sprake is van contact en wederzijdse betrokkenheid, aandacht en dialoog
  • Het onderwerp van gesprek beide partijen boeit; het gaat ergens over
  • De uitkomst van het gesprek jou of jullie verder brengt

Kennismaken met de dialoog?

IPV begeleidt leidinggevenden en medewerkers om de dialoog met elkaar te voeren over onderwerpen die binnen je bedrijf of op je werk relevant zijn en ieders aandacht en betrokkenheid vragen. Denk daarbij aan innovatie en vernieuwingen in het vakmanschap, inzetbaarheid, veilig werken, samenwerking in projecten, participatie en zelfsturing, vitaliteit enzovoorts. Meer informatie via ipv@ipv.nl.

Dit is een artikel in de reeks ‘Permanent Competent’ van IPV Training & Advies.