9 augustus 2023

Wanneer alle werknemers van een bedrijf dezelfde kenmerken en achtergrond hebben, is de kans klein dat er creatieve oplossingen bedacht worden. Of dat er eens een interessante discussie op gang komt. Bij een divers personeelsbestand is dat wel anders!

Hoe staat jouw organisatie er eigenlijk voor op het gebied van diversiteit en inclusiviteit? In dit artikel zetten we de laatste branchecijfers op een rij.

Diversiteit en inclusiviteit

Met diversiteit binnen een organisatie bedoelen we een personeelsbestand met verschillende kenmerken en achtergronden. Denk daarbij aan taal, etniciteit, religieuze overtuigingen, opleidingsachtergrond, geslacht, leeftijd en dienstverband.

Inclusiviteit gaat vooral over het bieden van gelijke kansen. Daarbij hoort het streven naar een gelijke, eerlijke en respectvolle behandeling van alle mensen binnen dezelfde werkomgeving.

Voordelen van een divers personeelsbestand

Diverse en inclusieve bedrijven zijn over het algemeen succesvoller. Dat blijkt uit onderzoek. Hier zijn verschillende redenen voor:

  • Productiviteit: In een bedrijf waar mensen met diverse achtergronden samenwerken, is de denkkracht groter. Verschillende perspectieven en ervaringen stimuleren de productiviteit.
  • Innovatie: Door vanuit verschillende achtergronden en perspectieven naar een probleem te kijken, ontstaat meer ruimte voor creativiteit en innovatie. Zo bevorderen diversiteit en inclusiviteit het genereren van nieuwe ideeën en oplossingen.
  • Aantrekkelijkheid voor nieuw talent: Werkgevers die laten zien dat iedereen dezelfde kansen krijgt, zijn aantrekkelijk voor sollicitanten. Mensen werken graag in een omgeving waarin hun talenten volledig benut kunnen worden.
  • Betere resultaten: Diversiteit en inclusiviteit dragen bij aan een positieve werkcultuur, waarin medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen. Dit leidt tot betere prestaties en resultaten voor het bedrijf als geheel.

Hoe divers is jouw organisatie?

Ben je benieuwd of jouw organisatie inclusiever is dan andere technische bedrijven? Laten we eens kijken naar de cijfers uit de TechBarometer 2023 van ROVC. Vergelijk deze vervolgens met jouw eigen personeelsbestand.

1. Opleidingsniveau

In 2023 werken er in totaal 1.762.000 mensen in de technische branche. Van deze groep is 40% middelbaar opgeleid, 38% hoger opgeleid, 21% basis opgeleid en bij 1% is het opleidingsniveau onbekend. Behoorlijk divers dus!

2. Opleidingsachtergrond

Maar welke opleidingen hebben deze mensen precies gevolgd? Ongeveer 50% van de technische medewerkers heeft een technische opleiding genoten, terwijl 44% geen technische achtergrond heeft. Van 6% is de vooropleiding onbekend. Dit betekent dat ongeveer de helft van de mensen die werkzaam zijn in de techniek hun passie hebben ontdekt via zij-instroom.

3. Geslacht

Op dit moment bestaat 84% van de technische medewerkers uit mannen en 16% uit vrouwen. Sinds 2013 zien we een langzame maar gestage stijging van het aantal vrouwen dat werkzaam is in de techniek. Uit het onderzoek van ROVC blijkt dat technische vrouwen vaak hoger opgeleid zijn en bijvoorbeeld werken als softwareontwikkelaar of ingenieur.

4. Leeftijd

In de meeste technische bedrijven bestaat 20% van het personeelsbestand uit medewerkers van 55 jaar of ouder. 30% is jonger dan 35 jaar. De overige 50% is dus tussen 35 en 55 jaar. In de meeste technische bedrijven is er sprake van een diversiteit aan leeftijden, waarbij ervaren professionals samenwerken met jong talent.

Meer vrouwen in de techniek

Het valt vooral op dat de verhouding tussen mannen en vrouwen in de techniek nog altijd behoorlijk scheef is. Waarom is dat zo?

Uit het onderzoek blijkt dat dit grotendeels te wijten is aan de voltijdcultuur die in de branche heerst. 44% van de HR-beslissers geeft aan dat de technische sector niet genoeg rekening houdt met de mogelijkheden voor deeltijdwerk, wat een belangrijke reden is voor vrouwen om de sector weer snel te verlaten of helemaal niet te solliciteren.

Daarnaast blijkt dat vrouwen ten onrechte denken dat werken in de techniek lichamelijk zwaar en vies is. Dit toont aan dat er een imagoprobleem is dat de diversiteit in de techniek in de weg zit.

Hoe staat jouw organisatie ervoor?

Nu je naar de cijfers in dit artikel hebt gekeken, is het tijd om te reflecteren op de situatie in je eigen organisatie. Hoe divers en inclusief is jouw personeelsbestand? Zijn er kansen om meer diversiteit te stimuleren en inclusiviteit te bevorderen  Een goed begin is door kritisch naar je werkwijze rondom werving & selectie te kijken. Hoe kun je een diversere groep mensen bereiken?

Een divers personeelsbestand kan natuurlijk ook uitdagingen met zich meebrengen. Daar goed mee omgaan, leer je tijdens de training Omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer en de training Leidinggeven aan verschillende generaties en culturen.

Ook interessant:

De meest gestelde vragen over diversiteit & inclusiviteit in de techniek

Wat is het verschil tussen inclusiviteit en diversiteit?

Diversiteit verwijst naar het hebben van een personeelsbestand met verschillende kenmerken en achtergronden, zoals geslacht, leeftijd en opleiding. Inclusiviteit gaat verder en richt zich op het creëren van een werkomgeving waarin alle individuen gelijke kansen krijgen, respectvol worden behandeld en zich gewaardeerd voelen, ongeacht hun achtergrond.

Wat zijn de voordelen van een divers personeelsbestand?

Een divers personeelsbestand brengt verschillende voordelen met zich mee.  Onder andere een verhoogde productiviteit door verschillende perspectieven en ervaringen. Maar ook meer innovatie en creativiteit bij het oplossen van problemen door diverse achtergronden en perspectieven. Bovendien is een divers bedrijf aantrekkelijk voor nieuw talent, aangezien divers en inclusief beleid laat zien dat iedereen gelijke kansen krijgt.

Waarom kiezen vrouwen nog altijd maar weinig voor een baan in de techniek?

De voltijdcultuur in de technische sector, die vaak minder flexibiliteit biedt voor deeltijdwerk, kan vrouwen ontmoedigen. Ook heerst er nog steeds een imagoprobleem rond werken in de techniek, waarbij vrouwen denken dat het lichamelijk zwaar en vies werk is, terwijl dit niet altijd het geval is. Zo blijkt uit onderzoek.