29 augustus 2021

Formele certificering van de rol van praktijkopleiders in technische branches is nu mogelijk. En dit is goed voor de stagiaires, de technische bedrijven en de praktijkopleiders zelf!

Praktijkopleiders hebben een grote verantwoordelijkheid. Zij begeleiden de leerlingen in de technische branches tot verantwoordelijke, gemotiveerde vakbekwame medewerkers. Dat is een niet te onderschatte bijdrage aan de continuïteit van de bedrijven. En dat vraagt, naast de vaktechnische kennis en ervaring ook om didactische en begeleidingsvaardigheden.

Een vak apart

De kwaliteit van de begeleiding van leerlingen blijkt een essentiële factor in het werven en behouden van nieuwe leerlingen te zijn. Professionele begeleiding betekent dat je weet aan te sluiten bij het niveau en de motivatie van leerlingen. Hoe verdiep je je in hun belevingswereld en zorg je dat leerlingen zich welkom en veilig voelen. En hoe daag je jongeren van deze tijd voldoende uit en geef je ze feedback waardoor ze zich ontwikkelen. Leerlingen coachen en begeleiden is een vak apart!

Het blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig om voldoende prioriteit aan de begeleiding van stagiaires te geven. Binnen technische bedrijven is de praktijkopleider soms een dedicated functie, maar veel vaker is het een rol die wordt ingevuld als nevenactiviteit.

Kwaliteitsimpuls

Om de kwaliteit van praktijkopleiders een impuls te geven heeft de certificerende instelling Hobéon (onderdeel van Kiwa) samen met de technische branche de certificering (CEET) ontwikkeld. Als gecertificeerde praktijkopleiders laat je je eens in de drie jaar onafhankelijk toetsen middels een proeve van bekwaamheid. In de tussenliggende jaren onderhoud je je begeleidingskennis en – vaardigheden, waarmee praktijkopleiders zich blijven ontwikkelen. En dat is in het belang van het bedrijf, de stagiaires en uiteindelijk ook voor het imago en de kwaliteit van de technische branches in het algemeen.

Niveaus

Het CEET certificaat kent drie niveaus met elk hun specifieke competentie-eisen:

  • Yellow level, voor instructeurs, leermeesters en praktijkbegeleiders
  • Green level, voor de compliant technisch trainers
  • Black level, voor trainers die scenario’s moeten vormgeven en/of daar bedrijfsverantwoordelijk voor zijn

IPV Training & Advies is het enige erkende examination centre. Dit betekent dat praktijkopleiders hier middels het afleggen van een proeve van bekwaamheid initieel CEET gecertificeerd kunnen worden. Nieuwsgierig? Neem voor alle vragen over certificering contact op Hobéon (070 30 66 850) of IPV Training & Advies (073 – 8001 800)