25 oktober 2018

Erkende certificering van technische trainers kan een oplossing zijn voor beroepsgroepen waar intern opleiden van collega’s/vakgenoten is gebonden aan, soms strenge, compliance eisen.

Interne technische trainers kunnen veel bijdragen aan de beleving met of voor een ‘’een goede club’’ te werken. En dat is van onschatbare waarde in deze tijd waarin veel draait om binding van klanten en medewerkers. Binding op basis van kwaliteit en ontwikkeling! Maar worden de interne technische trainers ook voldoende toegerust om hun rol professioneel te kunnen invullen bijvoorbeeld bij aanleren of overdragen van nieuwe kennis of bij het voorkomen van schadeclaims en versterken van klantenbinding?

Compliance vraagstukken?

Voor sommige beroepsgroepen is het intern opleiden van collega’s/vakgenoten aan, soms strenge, compliance eisen gebonden. In dat geval moeten de (interne) opleiders over aantoonbare en getoetste trainersvaardigheden beschikken en vaak ook gecertificeerd zijn. In train de trainersprogramma’s speciaal voor technici is het daarom belangrijk dat men aandacht besteed aan didactische vraagstukken die samenhangen met compliance.

In gesprek over erkende certificering

Wij bieden oplossingen om bedrijfstrainers snel, vakkundig en aantoonbaar op niveau te krijgen en te houden. Dat is o.a. mogelijk met het trainingsprogramma voor de technische trainers. Maar we kunnen ook samen met de opdrachtgever bespreken in hoeverre formele certificering in het kader van kwaliteit en wet- en regelgeving van toegevoegde waarde is voor de externe samenwerking en klantenbinding.Wil je meer weten en /of verkennend in gesprek over de mogelijkheden om technische trainers (erkend) te certificeren? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Marcel Does T 073 – 8001 800