13 januari 2021

Leiding geven op afstand is een vorm van leidinggeven die in sommige beroepen en branches heel gewoon is. Neem bijvoorbeeld een teamleider van servicemonteurs die voor 80% van hun tijd bij klanten op locatie werken. In deze Coronatijd geldt voor nog veel meer managers dat zij op afstand moeten aansturen en coachen.

Op welke dingen kun je letten om juist in deze turbulente periode, op afstand, tot steun voor je mensen te zijn? We geven je 16 ideeën en tips:

Communicatie

 • Medewerkers houden van regelmatige updates hoe het gaat met het bedrijf, het team, de klanten. Communiceer op vaste momenten, wees zichtbaar als leider, ook als er geen echt nieuwe informatie is. De stelregel is dat je naar je gevoel beter te veel en te vaak kunt communiceren dan te weinig.
 • Realiseer je dat jij meer overzicht hebt dan je medewerkers. Check daarom altijd of er nog vragen of onduidelijkheden zijn. Neem niet te gemakkelijk aan dat wat voor jou logisch is dit ook voor jouw medewerkers geldt.
 • In deze periode van veel turbulentie blijven er vaak ook dingen onduidelijk of onvoorspelbaar. Draai daar niet omheen, maar wees er eerlijk over wanneer je het ook niet precies weet.
 • Zorg voor regelmatig één op één contact, zowel telefonisch als met video, omdat dit helpt de persoonlijke verbinding te creëren.
 • Zorg dat je regelmatig de verwachtingen met je medewerkers afstemt, juist in deze tijden met veel verandering. Wees daarbij altijd eerlijk over de ernst en potentiële gevolgen van de situatie op het werk zonder daarbij paniek te zaaien.

Empathie en positief

 • Toon begrip en empathie voor de situatie van je medewerkers en de zorgen die ze hebben. Bied hen een luisterend oor en probeer je in te leven. Werk en privé loopt voor veel medewerkers veel meer door elkaar. Heb niet alleen oog voor de professionele kant van je medewerker maar zeker ook voor de persoonlijke.
 • Toon je menselijke kant. In de toon die je aanslaat, de belangstelling die je voor je medewerker toont en ook in het delen van persoonlijke zaken die jezelf bezig houden.
 • Neem je medewerker serieus. Voor de één is thuiswerken makkelijker dan de ander. Bied aan om mee te denken hoe je het thuiswerken voor je medewerker aangenamer kunt maken.
 • Blijf altijd positief, maar wel eerlijk. Het is goed om signalen te blijven geven dat je gelooft in een positieve toekomst, maar zorg ervoor dat je de zorgen of uitdagingen van je team niet bagatelliseert.

Nieuwe stip op de horizon

 • Het feit dat we in een periode van pandemie verkeren kunnen we niet beïnvloeden. Het is verstandig om dit “gewoon” te accepteren en te focussen op hoe medewerkers in deze omstandigheden goed kunnen zijn in hun vak. Dat helpt medewerkers om ook in deze tijd succes en voldoening te beleven.
 • Deze tijden vragen misschien om andere doelen en prioriteiten voor de korte termijn. Stel deze daarom voor iedere medewerker samen (opnieuw) op. Dit geeft weer houvast. Zo voegen medewerkers waarde toe en kunnen ze voortgang boeken. Stuur je medewerkers ook aan op deze doelen/output.

Creëer een open en veilige sfeer

 • In crisistijd is het extra cruciaal een sfeer van vertrouwen te creëren. Alleen dan durven medewerkers zich uit te spreken en wordt kritische informatie gedeeld.
 • Bedenk dat medewerkers over het algemeen onvoorstelbaar eerlijk over wat ze wel en niet kunnen doen. Laat merken dat je ze daarin vertrouwd en serieus neemt.
 • Een veilige sfeer om te durven experimenteren met nieuwe oplossingen is van groot belang in tijden van veel veranderingen. Wanneer het ontbreekt aan onderling vertrouwen zal het creatief denkvermogen van medewerkers bewust, maar vooral ook onbewust geremd worden. En dat is zonde, want juist in crisistijd, onder tijdsdruk en met hoge urgentie, ontstaan de beste innovaties.

Investeer in jezelf

 • Realiseer je dat jij een voorbeeld bent voor je team. Zorg voor ritme in je dag, let op je werkhouding en zorg voor voldoende beweging en buitenlucht.
 • Gebruik deze periode ook om te investeren in je persoonlijke groei. Hoe ga jij straks op deze periode terugkijken? Hoe wil je dat jouw leiderschap in deze tijd straks wordt herinnerd? Neem de tijd om op jezelf te reflecteren: gun jezelf even stil te staan om te kunnen versnellen.

Wil je eens doorpraten over jouw situatie als leidinggevende op afstand? Neem gerust contact met ons op!