Toyota Material Handling levert heftrucks, magazijntrucks, service- en logistieke oplossingen. Opleiden en instrueren zijn een belangrijk onderdeel van de dienstverlening aan haar klanten, maar ook aan haar eigen medewerkers. De eisen aan de professionaliteit hiervan nemen toe. Klanten zijn mondiger en verwachten een effectieve, eenduidige en uniforme aanpak. Technische trainers worden in toenemende mate geacht aantoonbaar compliant te zijn.

De vraag

Toyota heeft IPV gevraagd een programma voor haar interne trainers te ontwikkelen dat hen op het niveau van certified excecutive engineer trainer (CEET) brengt. IPV is als erkend Centre of Examination bevoegd om interne technische trainers te mogen certificeren. Hierbij houdt het certificeringsbureau Hobéon toezicht op het naleven van de kwaliteitseisen gestoeld op ISO-norm 17024, die aan de persoonscertificering worden gesteld.

De aanpak

De interne trainers van Toyota zijn met een driedaags programma aan de slag gegaan om te leren met meer impact hun rol van technisch trainer in te vullen. Zij ontwikkelden meer kennis en inzicht over de didactische keuzes die er zijn. Ook leerden zij hun technische kennis en vakmanschap los te laten wanneer zij voor de groep staan waardoor zij effectief en in het moment kunnen ‘spelen’ met de over te dragen stof. In het programma wordt veel aandacht besteed aan interactief leren en hoe je ervoor kunt zorgen dat leerdoelen beter beklijven.

“Door het professionaliseringstraject met certificering is de impact van onze technische trainers toegenomen. Zij hebben als geen ander invloed op het technisch succesvolle gebruik van Toyo ta producten en diensten. Dit vergroot onze klant- en medewerkers tevredenheid doordat wij nog beter aan de groeiende eisen van onze opdrachtgevers kunnen voldoen.” -Henk Slotboom, Manager Technical Services – Toyota Material Handling Nederland

Het resultaat

Voor de Toyota trainers heeft dit traject veel gebracht. Zij zijn zich meer bewust van hun rol, zij kunnen boven hun taakopdracht “helikopteren” en het geeft veel voldoening en energie leerprocessen interactief in te kunnen richten. Daarnaast geven zij aan dat de externe toetsing van hun trainerstechnische vakbekwaamheid hen een meer volwaardige rol en een duidelijker mandaat binnen het bedrijf, maar ook daarbuiten, geeft. Ze zijn CEET green level gecertificeerd, dat wil zeggen compliant trainer. Hun registratie in het door Hobéon beheerde register heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Met name de klanten geven aan het zeer te waarderen dat Toyota Material Handling zo duurzaam de kwaliteit van de technische kennis- en vaardighedenoverdracht borgt!