Europe Container Terminals (ECT) is de leidende en meest geavanceerde containerterminaloperator van Europa. Er werken ca. 2000 mensen. ECT wil voor hen een aantrekkelijke werkgever zijn. Dit vanuit de overtuiging dat de medewerkers het verschil maken in service en performance.

Het operationeel management wil meer handvatten om sturing te kunnen geven aan de ontwikkeling van een aanspreekcultuur; elkaar directer aanspreken op gedrag en meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor persoonlijk handelen.

Onze aanpak

Het traject ‘Warme zakelijkheid’ maakt onderdeel uit van het ECT project ‘Sterk in je werk’. Uitgangspunten in het ontwerp van het traject en de programmering zijn het 70:20:10 principe en het leren van en met elkaar.
Aanpak Europe Container Terminals (ECT) | IPV Training & Advies

In een drietal workshops met kleine groepen van 6 managers is gewerkt aan het inzichtelijk maken van de gewenste situatie en het trainen van vaardigheden. Hierin was ook veel ruimte voor reflecties op praktijksituaties. De ervaringen met de praktijkopdrachten werden besproken met de leidinggevenden van de managers. Zo creëerden we aandacht voor de aanspreekcultuur op drie niveaus. De managers maakten zelf een gap-analyse van de huidige en gewenste situatie. Vanaf de start was er draagvlak en motivatie om invulling te geven aan ‘warme zakelijkheid’ in de omgang met elkaar.

“Een prachtig maatwerk traject met een ‘warme zakelijke’ trainer die sterk is in zijn werk” – Peter Kruithof HR advisor EMX / loopbaan ontwikkeling & opleiding Europe Container Terminals B.V. (ECT)

Het resultaat

De workshop heeft de managers een spiegel voorgehouden om kritisch te reflecteren op hun handelen. Dat heeft ertoe geleid dat managers zelf én met elkaar aan de slag zijn gegaan om directer en open met elkaar om te gaan. Het traject stimuleerde ook om gesprekken tussen de werkvloer, managers/voormannen en het managementteam op gang te brengen.

Er is meer waardering en betrokkenheid om met elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor het werk en de omgang met elkaar. Mensen zoeken elkaar ook eerder op.