B. Braun Medical is een bekende naam in de medische wereld. Hun producten en diensten gaan naar medische groothandels, ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. Belangrijk is dat de producten zijn afgestemd op de patiënt én de gebruiker. Naast het ontwikkelen en leveren van producten, heeft B. Braun zich erop toegelegd om met de opgebouwde kennis en expertise zorgaanbieders te ondersteunen.

De vraag

Onder de nieuwe afdelingsnaam ‘Technical services and repair center’ werkt B. Braun Medical aan de ontwikkeling van een professionele serviceorganisatie; Service 2.0. Een belangrijk onderdeel hiervan is de servicedienstverlening van alle medewerkers. B. Braun Medical heeft IPV benaderd voor een ontwikkeltraject voor medewerkers en leidinggevenden om met elkaar invulling te geven aan een klantbehandeling die aansluit bij het kwaliteitsimago van B. Braun.

“Als service afdeling van medische apparatuur staan wij voor de continuïteit, kwaliteit van veiligheid van de werkprocessen van onze klanten (patiënten). Service 2.0 is daar een onderdeel van. De training was in een prettige en professionele setting. Altijd ruimte voor individuele aandacht terwijl er in een groep gewerkt werd. De coaching vanuit de leiding van de afdeling en intervisies is een vast onderdeel in de werkoverleggen geworden” – René Janse, Technical Service Manager B. Braun Medical

Onze aanpak

B. Braun medical schema | IPV Training & Advies B. Braun Medical wil dat medewerkers en leidinggevenden met elkaar continu blijven werken aan ontwikkeling en verbetering van de omgang met en de service aan hun klanten. Door het toepassen van een drie sporen traject met workshops, trainingen en coaching voor de leidinggevenden, de buitendienst en de binnendienst, zijn alle medewerkers actief aan de slag gegaan met hun eigen ontwikkeling en die van de afdeling als geheel.

Het resultaat

Een ‘gedragen’ traject waarin vooral ook met plezier is gewerkt en geleerd. En ook al is het traject inmiddels afgerond, de ontwikkeling van de professionele ambassadeur van B. Braun Medical zet zich door. Kritische momenten, zoals acteren vanuit de klantbeleving en ombuigen van een ‘kritische’ klantsituatie naar een ‘tevreden’ klant, blijven punten van aandacht, ook in de intervisie bijeenkomsten en tijdens de coachgesprekken tussen leiding en medewerkers.