Inleiding Verzuimtraining

Als leidinggevende of HR-professional krijg je door ziekte wel eens met afwezige medewerkers te maken. Ben je bekend met de geldende voorschriften, maar zoek je praktische richtlijnen over hoe hiermee om te gaan? In deze training krijg je handvatten aangereikt voor een allesomvattende aanpak, waarin zowel werkgever als werknemer hun verantwoordelijkheid nemen.

Na afronding ben je beter toegerust om met verzuim om te gaan. Je zult in staat zijn je medewerkers goed te ondersteunen in hun terugkeer naar het werk, terwijl je tegelijkertijd voldoet aan de geldende voorschriften en regelgeving.

Voor wie is deze training?

Deze training is speciaal gemaakt voor iedereen die in zijn of haar rol te maken krijgt met verzuimkwesties, zoals leidinggevenden of HR-medewerkers. Je wilt graag praktische tips om de verzuimbegeleiding vlotter te laten verlopen en het aantal ziekmeldingen omlaag te brengen.

Wat ontwikkel ik?

Na het afronden van de verzuimtraining:

 • Begrijp je waarom effectief verzuimbeheer zo belangrijk is.
 • Heb je inzicht in de factoren die bijdragen aan een succesvol gezondheidsbeleid.
 • Ben je bekend met de diverse rollen en verantwoordelijkheden tijdens het verzuimproces.
 • Weet je welke preventieve maatregelen je kunt nemen om ziekteverzuim te voorkomen.
 • Heb je een dieper begrip van de cruciale stappen binnen de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Bezit je de vaardigheden om een effectief verzuimgesprek te voeren.
 • Weet je wat er van je wordt verwacht gedurende de eerste weken na een ziekmelding.
 • Ben je in staat om gewenst gedrag bij je medewerkers te bevorderen.
 • Kun je gebruikmaken van gesprekstechnieken om motiverende en oplossingsgerichte gesprekken met je medewerkers te voeren.

Competenties

Je versterkt onderstaande competenties.

 • Mensgericht leiderschap
  i
  Mensgericht leiderschap betekent dat je medewerkers op een inspirerende manier leidt en begeleidt, waarbij je rekening houdt met hun gevoelens en wensen.
 • Luisteren
  i
  Luisteren betekent dat je goed oplet wat anderen zeggen en hoe ze zich gedragen, zowel met woorden als zonder woorden.
 • Gespreksvaardigheid
  i
  Gespreksvaardigheid is het vermogen om gesprekken op een doelgerichte en effectieve manier te structureren en te leiden om het gewenste doel te behalen.
 • Integriteit
  i
  Integriteit betekent dat je handelt volgens de geldende normen, waarden en regels, en daarvoor verantwoordelijkheid neemt. Je spreekt ook anderen daarop aan.
 • Voortgangsbewaking
  i
  Voortgangsbewaking is het vermogen om vooruit te kijken, de voortgang van gemaakte afspraken en plannen te bewaken en op tijd te handelen bij eventuele problemen.

Andere trainingen en opleidingen

Benieuwd of er een andere training beter aansluit op jouw leerbehoeften? Als je vooral geïnteresseerd bent in het waarborgen van de gezondheid en het werkplezier van medewerkers, dan is de cursus Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie iets voor jou. Hier leer je hoe je ervoor kunt zorgen dat medewerkers gezond en met plezier hun huidige en toekomstige werk kunnen blijven doen.

Voor een bredere ontwikkeling op het gebied van leiderschap hebben we de opleiding Middle Management A ontwikkeld. Deze is speciaal bedoeld voor vakmensen die onlangs een leidinggevende rol hebben gekregen.

En als HR-professional kun je de opleiding Human Resource Management A volgen, waarin ook verzuim aan bod komt. Deze opleiding biedt een brede kennisbasis op het gebied van HR-management.

Meest gestelde vragen over de Verzuimtraining

Wat is een verzuimtraining?

Een verzuimtraining is een educatief programma dat leidinggevenden en HR-professionals voorziet van kennis en vaardigheden om effectief om te gaan met ziekteverzuim in de organisatie. Binnen de wettelijke maar ook de menselijke kaders.

Waarom zou ik een verzuimtraining volgen?

Een verzuimtraining stelt je in staat om beter verzuim te managen, medewerkers te ondersteunen bij hun terugkeer naar het werk en tegelijkertijd te voldoen aan de geldende voorschriften en regelgeving.

Welke soort gesprekken leer ik voeren?

In de verzuimtraining leer je verschillende soorten gesprekken voeren rondom verzuim. Denk aan de telefonische ziekmelding, een periodiek evaluatiegesprek, gesprekken bij veelvuldig verzuim, gesprek over plan van aanpak bij lang verzuim, verzuimpreventiegesprek, terugkeergesprek en het vitaliteitsgesprek.

Programma

Dag 1

 • Verzuimmanagement
 • Wat verstaan we onder verzuim en hoeveel invloed hebben we erop?
 • Visie op ziekteverzuim
 • Integraal en effectief gezondheidsbeleid
 • Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
 • Rollen en verantwoordelijkheden in het verzuimproces
 • Verzuimpreventie
 • Huis van werkvermogen
 • Wetgeving rondom ziekteverzuim
 • Inzicht in theorieën en wetgeving over ziekteverzuim
 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Ziekteverzuimreglement
 • Ziektewet, vangnet en WIA
 • AVG/Privacywetgeving
 • Regie op verzuim
 • Effectieve verzuimbegeleiding
 • Rollen en taken bij verzuimbegeleiding
 • Externe partijen (UWV, bedrijfsarts, arbo en meer)


Dag 2

 • Re-integratie begeleiding
 • Werkhervattingsplan
 • Werkhervatting bevorderen
 • Sturen op gewenst gedrag
 • Casemanagement
 • Effectieve verzuimgesprekken voeren
 • Oplossingsgerichte en motiverende gespreksvoering
 • Oefenen met praktijksituaties
 • Telefonische ziekmelding
 • Periodiek evaluatiegesprek
 • Gesprekken bij veelvuldig verzuim
 • Gesprek over plan van aanpak bij lang verzuim
 • Verzuimpreventiegesprek
 • Terugkeergesprek
 • Vitaliteitsgesprek

Gedurende de trainingsdagen is er volop gelegenheid om voorbeelden aan te dragen en te oefenen met praktijksituaties. Tussendoor oefenen deelnemers door het geleerde in de dagelijkse werkpraktijk toe te passen.

Adresgegevens
MERCURE HOTEL ZWOLLE
Hertsenbergweg 1
8041 BA ZWOLLE
038 421 60 31
Verzuimtraining regio Zwolle
Inschrijven Optie nemen
Datum
Begintijd
Eindtijd
Vr 12 April 2024
09:30
16:30
Vr 26 April 2024
09:30
16:30
Adresgegevens
BCN BUSINESS CENTRE NEDERLAND UTRECHT
Daltonlaan 100
3584 BJ UTRECHT
0302567390
Verzuimtraining regio Utrecht
Inschrijven Optie nemen
Datum
Begintijd
Eindtijd
Ma 13 Mei 2024
09:30
16:30
Ma 27 Mei 2024
09:30
16:30
Adresgegevens
Nog niet bekend
Niet bekend
Verzuimtraining regio Den Bosch
Inschrijven Optie nemen
Datum
Begintijd
Eindtijd
Do 27 Juni 2024
09:30
16:30
Do 11 Juli 2024
09:30
16:30

Tarieven

Toon prijzen incl. btw
 • Locatiekosten Open Cursus Programma € 110.00 € 133.10
 • (Online) Lesmateriaal Open Cursus Programma € 90.00 € 108.90
 • Cursusprijs Open Cursus € 895.00 € 1082.95
Totaal (excl. btw) (incl. btw) € 1095.00 € 1324.95
 • STAP-budget - €1000.00
Te betalen €95.00
9 / 10
31 oktober 2023
Annelies Hamersma
Verzuimtraining
Voor mijn toekomstige functie volgde ik deze training. Het stukje verzuim in mijn toekomstige functie is iets waar ik NIET naar uit keek. Maar nu...
Lees  meer   minder 
9 / 10
30 oktober 2023
Ingrid Reudink
Verzuimtraining
Veel casus bespreking met input...fijn om te bespreken.

Studiebelasting

De training heeft een studiebelasting van 24 uren. Dit omvat de voorbereiding, het maken van opdrachten en het bijwonen van de training.

Niveau van de training

Een formeel diploma is geen vereiste voor deelname. Het werk- en denkniveau van deze training is mbo+.

Twijfel je of je deze training kunt of wilt volgen, overleg dan gerust met onze studieadviseurs via 073 - 80 01 800.

Onze aanpak

Tijdens al onze trainingen combineren we theorie en praktijk op een interactieve manier. We passen de theorie toe op voorbeelden die de trainer presenteert en op praktijksituaties die de deelnemers aandragen. Er is veel ruimte voor interactie tussen de trainer en de deelnemers. Met discussies, rollenspellen en korte colleges om de theorie direct toepasbaar te maken.

Vanaf het begin van de training krijgen de deelnemers een jaar lang toegang tot de online leeromgeving. Daar kunnen ze de presentaties terugkijken en aanvullende vragen aan de trainer stellen. Op deze manier kunnen ze ook na de training blijven leren en zich verder verdiepen in het onderwerp.

Wie is mijn trainer?

Onze trainers zijn ware experts op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Ze beschikken over uitgebreide ervaring binnen het HRM-vakgebied, met een specifieke focus op verzuimkwesties. Ze zijn zeer bekwaam en verzorgen al jaren trainingen.

Ongelimiteerd herhalen

Onze trainingen zitten vol met nieuwe kennis, ideeën en inzichten. Je hebt altijd de mogelijkheid om een training opnieuw te volgen, mocht je daar behoefte aan hebben. Voor een vaste lage vergoeding voor het lesmateriaal en de zaalhuur kun je de training nogmaals bijwonen.

Incompany en op maat

We bieden ook de mogelijkheid om deze verzuimtraining op maat te maken voor jouw organisatie. Hierbij stemmen we de inhoud en voorbeelden specifiek af op jullie leerdoelen en de dagelijkse werkpraktijk. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met onze studieadviseurs via 073 80 01 800 of stuur een e-mail.