Voortgangsbewaking is het vermogen om vooruit te kijken, de voortgang van gemaakte afspraken en plannen te bewaken en op te anticiperen.