Visie is het vermogen om los te komen van de alledaagse praktijk en details, en deze in een bredere context of perspectief voor de langere termijn te plaatsen.