Visie is het vermogen om verder te kijken dan de dagelijkse gang van zaken en details, en ze in een groter geheel of toekomstperspectief te plaatsen.