Tact/sensitiviteit is het vermogen om op zo’n manier te reageren dat onnodige irritaties vermeden en weggenomen worden.