Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid betekent dat je ideeën op een begrijpelijke en correcte manier op papier kunt zetten, waarbij je rekening houdt met de achtergrond en behoeften van de lezer.