Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is in staat zijn om ideeën op een begrijpelijke en correcte manier op papier te zetten, rekening houdend met de behoeften en achtergrond van de lezer.