Samenwerken is het vermogen om individuele kwaliteiten en belangen af te stemmen op die van de groep, met als resultaat een optimale samenwerking.