Probleemanalyse is het vermogen om problemen te herkennen, oorzaken bloot te leggen, essentiële informatie uit te zoeken en onderlinge verbanden te leggen.