Organisatiesensitiviteit is het vermogen om de consequenties van je eigen keuzes, beslissingen of gedragingen op de organisatie te herkennen en begrijpen.