Onafhankelijkheid is het vermogen om zelfstandig eigen gedachten te vormen en beslissingen te nemen, zonder daarbij beïnvloed te worden.