Onafhankelijkheid is het vermogen om zelfstandig eigen gedachten te vormen en beslissingen te nemen, zonder dat je je daarbij door anderen laat beïnvloeden.