Omgevingsbewustzijn is het weten wat er speelt in de maatschappij, politiek en andere relevante gebieden, en deze kennis op een effectieve manier weet toe te passen binnen de eigen rol of het bedrijf.