Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is het vermogen om gedachten en overwegingen in duidelijke bewoordingen over te brengen, zodat ze goed begrepen worden.