Integriteit is in staat zijn te handelen volgens geldende normen, waarden regels, en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Ook het aanspreken van anderen hoort hierbij.