Integriteit betekent dat je handelt volgens de geldende normen, waarden en regels, en daarvoor verantwoordelijkheid neemt. Je spreekt ook anderen daarop aan.