Gespreksvaardigheid betekent het vermogen om gesprekken op een doelgerichte en effectieve wijze te structureren en te leiden, met als resultaat het behalen van het gewenste doel.