Gespreksvaardigheid is het vermogen om gesprekken op een doelgerichte en effectieve manier te structureren en te leiden om het gewenste doel te behalen.