Doorzettingsvermogen/energie betekent in staat zijn om gedurende langere tijd vastberaden met een taak bezig te blijven, zelfs in het geval van tegenslagen