Delegeren betekent dat je taken en beslissingsbevoegdheden op een duidelijke manier overdraagt en vervolgens toezicht houdt op de uitvoering en resultaten.