Delegeren betekent dat je taken en beslissingsbevoegdheden op een duidelijke manier toekent aan de juiste medewerkers en vervolgens toezicht houdt op de uitvoering en resultaten.