Confronteren (feedback geven) betekent dat je in staat bent om op een directe manier het gedrag van anderen aan te kaarten, zodat ze zich bewust worden van het effect ervan op anderen.