Coachen is het vermogen om mensen of groepen aan te moedigen, te ondersteunen en te begeleiden bij het bereiken van hun persoonlijke of werkgerelateerde doelen.