Waarom een (ontwikkel)assessment en een capaciteitentest? Met een gericht assessment en de capaciteitentest kun je competenties beoordelen en een beeld krijgen van de persoonlijkheid van (aankomend) medewerkers. De Assessment Center Methode (ACM) ondersteunt de besluitvorming over aanstelling, promotie of een carrière stap bij selectieprocedures. Ook in ontwikkeltrajecten, bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen en in loopbaanplanning helpt een assessment om zicht te krijgen op je vaardigheden, drijfveren, kwaliteiten en persoonlijke waarden. Met een ontwikkelassessment leg je de basis voor gerichte ontwikkeling om een functie succesvol uit te oefenen.

Voor wie is een ontwikkelassessment?

Voor werkgevers die een onafhankelijke beoordeling willen opnemen in de selectieprocedure of die onderbouwing willen bij een (her)plaatsingstraject. Voor medewerkers die gerichter invulling willen geven aan hun (loopbaan)ontwikkeling.

Onze aanpak

We werken altijd met op maat gemaakte persoonsgerichte assessments. Door de combinatie van beoordelen en coachen komen we erachter wat iemand kan en wie iemand is. In een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever maken we vooraf afspraken over de procedure van het traject en worden competenties die in het assessment centraal staan, nader afgestemd. De volgende vragen kunnen hierbij aan bod komen:

 • Wat zijn de ontwikkelingen in het bedrijf in relatie tot de ontwikkeling in de functie van de kandidaat?
 • Wat is de reden van het (ontwikkel)assessment?
 • Wat wil het bedrijf en de kandidaat bereiken met het assessment?

Wij stellen een programma samen dat maximaal aansluit bij de (toekomstige)werksituatie van de kandidaat/deelnemer. Een assessment bestaat vaak uit simulaties met een professionele rollenacteur en een aantal psychologische tests (IQ-test en persoonlijkheidstest).Daarnaast vindt er altijd een uitgebreid interview plaats. We maken en schriftelijke rapportage die we eerst met de kandidaat bespreken. Bij akkoord sturen we de rapportage naar de opdrachtgever.

De assessments worden verricht door een Registerpsycholoog NIP/Arbeid en organisatie. Deze handelt volgens de gedragscode en kwaliteitseisen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De gebruikte tests/methodieken zijn wetenschappelijk verantwoord.

Thema’s

 • Is de persoon geschikt voor de functie, rol of positie?
 • Welke ontwikkelpunten vragen aandacht in de functie?
 • Wat is iemands doorgroeipotentieel?
 • Persoonlijk ontwikkelplan maken
 • Ontdekken en benutten van talenten
 • Loopbaan oriëntatie en advies

Praktische informatie

 • Duur: afhankelijk van vraag en doelstelling
 • Plaats: Europalaan 2, ’s-Hertogenbosch
 • Investering: € 1.075 excl. BTW voor een basis assessment
 • Maatwerk: mini-assessment afgestemd op persoonlijk doel.

Gratis oriëntatie gesprek

De kwaliteit van een assessment hangt in sterke mate af van de helderheid over de werksituatie in relatie tot de inhoud van het assessment en het commitment over het proces en de doelstelling met alle betrokkenen. IPV adviseert vrijblijvend over de inhoud en de aanpak.