Ontwikkelthema

Communicatie & Persoonlijke effectiviteit

Je werk goed doen op een prettige en ontspannen manier. Door flexibel te zijn in de omgang, open en helder te communiceren over wat je wilt en wat je vindt. Ook kun je respectvol en met behoud van de relatie met de ander je grenzen aangeven met conflictsituaties omgaan. Dat is wat je graag wilt. In de trainingen communicatie en persoonlijke effectiviteit ontdek en leer je over jezelf hoe je effectiever kunt functioneren, juist in bijzondere situaties.

Kies hier de
open trainingen
Communicatie & Persoonlijke effectiviteit

Leiderschap & Samenwerken

Leiding geven is een vak en een vak kun je leren, verbreden of verdiepen. Daarom hebben we ons programma voor leiderschapsontwikkeling zo ingericht dat er trainingen zijn voor beginnen met leidinggeven, voor praktisch leidinggeven op de werkvloer en voor de leidinggevende die specifieke vaardigheden verder willen ontwikkelen om teams te begeleiden of individuele medewerkers te coachen.

Kies hier de
open trainingen
Leiderschap & Samenwerken

Projectmanagement

De projectleider is een schaap met vijf poten met talent voor organiseren en leidinggeven. De trainingen richten zich op de bijzondere positie van de projectleider en op het versterken van specifieke persoonlijke vaardigheden zoals communiceren en beïnvloeden van stakeholders. Er zijn trainingen voor aankomend projectleiders en voor de meer ervaren projectleiders die ook hun financiële of juridisch kennis op willen frissen.

Kies hier de
open trainingen
Projectmanagement

Klant & Servicegericht werken

In meerdere opzichten meedenken met de klant wordt steeds meer als vanzelfsprekend beschouwd.
Met je technische kennis en ervaring zit het goed maar de vereiste vaardigheden in je rol als ambassadeur en adviseur van de klant wil je meer eigen maken. In de trainingen klant en servicegericht werken ontwikkel je specifieke competenties om de klant beter te begrijpen en adequaat en professioneel te reageren op vragen en behoeften van de klant.

Kies hier de
open trainingen
Klant & Servicegericht werken

Verkoop & Adviseren

Klanten waarderen een verkoper die meedenkt met de doelstelling en strategie van het bedrijf en adviseert over aanpak en oplossingen. Dat gebeurt in een persoonlijk gesprek en steeds meer via de mail of in een telefonisch consult. Onze trainingen helpen om je als aankomende of ervaren verkoper steviger in de rol van ‘adviseur van de klant’ te brengen.

Kies hier de
open trainingen
Verkoop & Adviseren

Schrijftrainingen

Je bent goed in je vak. Inhoudelijk weet je hoe je je dagelijkse werk in een technische omgeving in goede banen leidt. Mondeling is je communicatie met collega’s en klanten helder en to-the-point. Maar schriftelijk? Daar ligt een verbeterpunt. Hoofdbrekens over het correct en bondig schrijven van instructies, (service)rapporten, beoordelingsgesprekken en offertes zijn verleden tijd na een praktische schrijftraining.

Kies hier de
Schrijftrainingen

Taaltrainingen

De werkvloer wordt steeds groter en contacten internationaler. Speciaal voor mensen die de basiskennis van taal en zakelijk taalgebruik willen verbeteren biedt IPV taaltrainingen in Nederlands, Duits en Engels op diverse niveaus. De focus in deze trainingen ligt op het snel eigen maken van de taal en het vakjargon van de business waarin je werkt. Elkaars taal spreken kweekt immers begrip voor elkaar en bevordert de samenwerking.

Kies hier de
Taaltrainingen

Internationaal / Intercultureel werken

Wat zou het mooi zijn als je als accountmanager, projectleider of technicus over de grens ook succesvol bent! Dat je met zelfvertrouwen je klanten benadert omdat je de taal voldoende spreekt, de omgangsvormen doorgrondt en goed in je persoonlijke kracht zit. In de individuele training ‘succesvol internationaal werken’ werk je integraal aan verbetering van je taal, aan je kennis en omgangsvormen van een andere cultuur en in het bijzonder aan je persoonlijke interculturele effectiviteit.

Kies hier de
open trainingen
Internationaal werken